За нас

„ФИНАНС-Г“ ЕООД е организация, която предлага услугата „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ“ на всички обитатели на Етажната собственост / ЕС / .

Ние ценим вашето време и пари и предлагаме  управление и поддръжка на жилищни и офис сгради .

Според „Закона за управление на етажната собственост” (ЗУЕС) всяка сграда трябва да свиква Общо Събрание (ОС) минимум един път годишно. След получаването на разрешение за ползване – АКТ 16 и първоначалното населване на дадена сграда, Общото Събрание (ОС) на Етажната Собственост (ЕС) задължително трябва да избере домоуправител. Независимо от сравнително новият закон – ЗУЕС както сега, така и в миналото, много от нас са изпълнявали тази длъжност. Всеки е наясно, че за да си домоуправител трябва да отделяш значително време, да си наясно с нормативната уредба, да владееш адекватна комуникация с различен тип хора. Домоуправитерелят се занимава с недовършени ремонти, с различни аварии, конфликтни ситуации, казуси, които понякога изискват правна консултация, спазва срокове за плащания, събира пари от съседите си и много други не чак толкова приятни задължения. Всичко това изисква свободно време и стриктна организация и коства не малко нерви на всеки. Ако искате свободното ви време да е само за вас, се сключва договор за възлагане на управлението, при което възниква нова професия "Професионален домоуправител".

Ние съдействаме при изготвянето на бюджет за Етажна собственост и управляваме неговото правомерно разходване. Събираме месечните такси по удобен за Вас начин и извършваме в срок всички необходими плащания. Съставяме отчет за приходите и разходите и управляваме бюджета Ви прозрачно!